Werkgever

De bedrijfsmaatschappelijk werkers van TIJT kunnen u helpen bij het voorkomen (preventief) of beperken (curatief) van verzuim. Dit verzuim heeft betrekking op psycho-sociale problematiek die van invloed is op het functioneren van uw medewerker binnen de organisatie.

Wat

Het is belangrijk dat medewerkers optimaal presteren en plezier hebben in hun werk. Toch kan het zomaar gebeuren dat een medewerker niet goed in zijn vel zit. Dat kan vele oorzaken hebben. Overspannen door werkstress of een arbeidsconflict. Maar ook ongewenste omgangsvormen op de werkvloer, of problemen thuis, zorgen ervoor dat een medewerker niet optimaal functioneert. Op zo’n moment kan het lonen om een bedrijfsmaatschappelijke werker in te schakelen. De bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt en coacht medewerkers met psychosociale problemen, traint leidinggevenden en geeft advies en voorlichting. TIJT werkt oplossingsgericht, kortdurend en bij voorkeur preventief. Zowel de leidinggevende als de client  wordt geadviseerd vanuit de neutrale positie van de bedrijfsmaatschappelijk werker. Wij werken samen met specialistische hulpverlening in uw regio. Wij hebben kennis van de sociale kaart en zorgen indien gewenst voor een adequate verwijzing.  

Wanneer inzetten

Voor objectief advies, ondersteuning en begeleiding bij lastige situaties en problemen die het werkplezier of functioneren van uw medewerker negatief beïnvloeden zoals:  

  • Hoge werkdruk en psychische en/of fysieke klachten
  • Begeleiding bij de re-integratie
  • Bij vragen/ondersteuning bij samenwerkingsproblemen
  • Pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie
  • Privé-problemen die het werk beïnvloeden
  • Voor verwijzing bij problemen van persoonlijke aard zoals verslaving, depressiviteit of financiële problemen

Hoe doen we dat

Bedrijfsmaatschappelijk werk is er voor alle medewerkers van uw organisatie. De bedrijfsmaatschappelijk werker verleent kortdurende, oplossingsgerichte gesprekken met individuele medewerkers. Meestal zijn 5 gesprekken voldoende om doelen te behalen en soms is een enkel gesprek zelfs al genoeg. Na aanmelding wordt op korte termijn een intakegesprek gepland waarin bekeken wordt hoe  bedrijfsmaatschappelijk werk een meerwaarde kan hebben. Er worden doelen opgesteld, met  als resultaat dat de medewerker praktische handvatten bezit. Deze zijn een adequate oplossingen voor nu en waar mogelijk preventief voor de toekomst. De gesprekken met bedrijfsmaatschappelijk werk hebben een vertrouwelijk karakter. Bij aanvang van de begeleiding, bespreekt de bedrijfsmaatschappelijk werker met de client hoe met deze vertrouwelijkheid wordt omgegaan en op welke manier u als leidinggevende een terugkoppeling krijgt. 

Wat nog meer

Wij kunnen uw organisatie adviseren ten aanzien van verzuim binnen uw organisatie door deel te nemen aan bestaande overlegvormen (bv SMT). Ook kunnen wij adviseren over wat u preventief kunt doen om verzuim te voorkomen. Daarnaast zal de bedrijfsmaatschappelijk werker actuele zaken die tot verzuim kunnen leiden signaleren en met u bespreken.

TIJT verzorgt ook diverse workshops en trainingen voor zowel medewerkers als leidinggevenden. U kunt voor advies, overleg of een verwijzing van uw medewerker contact opnemen met TIJT via het contactformulier.

Onze opdrachtgevers